Tuis

Sinkopasie – die beklemtoning van ’n noot of polsslag wat normaalweg nie beklemtoon word nie.

Singkopasie – die webblad vir koorleiers, komponiste en verwerkers van koormusiek.

———–

Syncopation – the placement of accents in the music or rhythm where they wouldn’t normally occur.

Singcopation – the webpage for choirmasters, composers and arrangers of choir music.